ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป