ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : คำถาม - ตอบ การลงทะเบียนขอเอกสารรับรองกลับไทย ระบบกระทรวงการต่างประเทศ News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : คำถาม - ตอบ การลงทะเบียนขอเอกสารรับรองกลับไทย ระบบกระทรวงการต่างประเทศ

โปรดสละเวลาอ่านสักนิด เพราะ #กรอกไม่ผิดชีวิตจะสบาย

Link สำหรับลงทะเบียน ตรวจสอบผล รับหนังสือรับรอง:
https://dcaregistration.mfa.go.th/

Link สำหรับผู้มีปัญหาในการลงทะเบียน ไม่ได้รับอนุมัติ มีปัญหาในการตรวจสอบผล หรือลืมรหัส 6 หลัก:
https://forms.gle/YWkceZzB7CV9QRDfA

 

อัพเดต! แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย รายละเอียดที่ https://bit.ly/2X5SXv3