ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : อัพเดต! ข่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับไทย  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : อัพเดต! ข่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับไทย

อัพเดต! ข่าวดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับไทย
รบกวนช่วยกันกระจายข่าวให้คนรู้จักทราบด้วยนะครับ

Link ประกาศ กพท. ฉบับเต็ม:
https://www.caat.or.th/th/archives/49005