ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยงานกงสุล News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยงานกงสุล

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://drive.google.com/file/d/0BzcjUkqPNJseeHZpQlZKSVFCX00/view