ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2562  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์อพยพเมืองเชจู เมืองเชจู โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวเข้ารับบริการด้านกงสุลประมาณ 20 คน