ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2562 News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาตินครกวางจู (Gwangju All Nation’s Culture Center) โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการและคำปรึกษาประมาณ 300 คน

(ภาพถ่ายบรรยากาศปรากฏดังแนบ)