ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2562 News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเมืองอันซาน (Ansan Multicultural Support Headquarters) โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการและคำปรึกษาประมาณ 200 คน

อนึ่ง กิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์และโรงพยาบาลเลิดสิน ในการนำคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษา บริการตรวจสุขภาพ และรักษาในเบื้องต้น ให้ผู้มารับบริการกงสุลสัญจรด้วย ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปเอเชีย