ข่าวสารนิเทศ : พิธีส่งมอบชิ้นส่วนร่างทหารสหรัฐฯ ที่หายสาบสูญหรือเสียชีวิตช่วงสงครามเกาหลี  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 News

ข่าวสารนิเทศ : พิธีส่งมอบชิ้นส่วนร่างทหารสหรัฐฯ ที่หายสาบสูญหรือเสียชีวิตช่วงสงครามเกาหลี วันที่ 1 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และภริยา เข้าร่วมพิธีส่งมอบชิ้นส่วนร่างทหารสหรัฐฯ ที่หายสาบสูญหรือเสียชีวิตช่วงสงครามเกาหลี ณ ฐานทัพอากาศโอซาน (Osan Airbase) เพื่อส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ก่อนส่งคืนญาติของทหารที่เสียชีวิตเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ ชิ้นส่วนร่างทหารสหรัฐฯ จำนวน 55 นายนี้ ได้รับส่งมอบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) มายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตามข้อตกลงของการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับผู้นำเกาหลีเหนือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่สิงคโปร์ เพื่อค้นหาและส่งกลับร่างทหารสหรัฐฯ และ UNC ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเกาหลีเหนือ