ข่าวสารนิเทศ : เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 52 News

ข่าวสารนิเทศ : เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 52

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเมธ จุลชาต อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วย พ.อ. กำธร เกิดท่าไม้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และ น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ได้ให้การต้อนรับ พล.ร.ท. เคารพ แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 52 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

 

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ให้แก่คณะด้วย