ข่าวสารนิเทศ : ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก (Global Health Security Index 2019) News

ข่าวสารนิเทศ : ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก (Global Health Security Index 2019)

ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก

"2019 Global Health Index" เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลก พิจารณาจากระบบสาธารณสุข ความสามารถในการป้องกันโรค มาตรการที่จะใช้รับมือกรณีมีสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก​ และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย