ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมจิตอาสาภายใต้สมาคมภริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (ASAS) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสมาคม Korea Down Syndrome (KDS) News

ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมจิตอาสาภายใต้สมาคมภริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (ASAS) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสมาคม Korea Down Syndrome (KDS)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากทำเนียบเอกอัครราชทูต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใต้สมาคมภริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (ASAS) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสมาคม Korea Down Syndrome (KDS) เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ นางพรดี ฯ ได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมสานปลาตะเพียน สาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ รวมทั้ง สอนรำวง ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโอกาสนี้ คณะภริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 8 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสาด้วย