ข่าวสารนิเทศ : สำนักข่าว Korea Times สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  News

ข่าวสารนิเทศ : สำนักข่าว Korea Times สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สำนักข่าว Korea Times สื่อมวลชนเกาหลี ภาษาอังกฤษ ได้สัมภาษณ์นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยเน้นเรื่องบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ บทบาทของอาเซียนกับโลกปัจจุบัน และการประชุม ASEAN - ROK Commerative Summit

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/08/176_274141.html?fbclid=IwAR06OhuXIl6RzxI-S3o5-W-1Ec8jyHTc6y5K7l-bTJE0wQjWd-Jpu0DvPEM