ข่าวสารนิเทศ : การต้อนรับคณะนักศึกษาผู้ชนะในโครงการ Line Challenge Developer News

ข่าวสารนิเทศ : การต้อนรับคณะนักศึกษาผู้ชนะในโครงการ Line Challenge Developer

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะในโครงการ Line Challenge Developer การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดินทางเดือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2562

ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ และแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ Line Educationd Square ของทีมนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอที โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี