ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมการทำอาหารไทย “Thai Cuisine Master Class with Royal Thai Embassy, Seoul”  News

ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมการทำอาหารไทย “Thai Cuisine Master Class with Royal Thai Embassy, Seoul”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมการทำอาหารไทย “Thai Cuisine Master Class with Royal Thai Embassy, Seoul” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบันฝึกสอนการทำอาหาร Le Cordon Bleu - Sookmyung Academy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2562

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายเชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ หรือ "เชฟฮูโต๋" ผู้แข่งขันจากรายการ Top Chef Thailand และหัวหน้าทีมเชฟไทยจากรายการ The Team Chef มาสาธิตและอบรมการทำอาหารไทยภาคต่าง ๆ และอาหารตำรับชาววัง รวมจำนวน 6 เมนู ให้กับนักเรียนของสถาบัน Le Cordon Bleu และผู้ที่สนใจ จำนวน 80 คน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความนิยมของอาหารไทย เครื่องปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวต่างชาติรู้จักอาหารไทยที่มีรสชาติแบบไทยแท้ดั้งเดิม