ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานประจำ) News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานประจำ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BzcjUkqPNJseeHZpQlZKSVFCX00/view