ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานประจำ)  News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานประจำ)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/0BzcjUkqPNJseeHZpQlZKSVFCX00/view