ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2561 News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2561