ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน