ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน