ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ