ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ