ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ  : ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  News

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ : ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562