ทุนการศึกษา  : KDI School of Public Policy and Management เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมทุนการศึกษา Korean Government Scholarship Program (NIIED GKS-KGSP)  News

ทุนการศึกษา : KDI School of Public Policy and Management เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมทุนการศึกษา Korean Government Scholarship Program (NIIED GKS-KGSP)

KDI School of Public Policy and Management เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • Master of Public Policy (MPP) 
  • Master of Development Policy (MDP)
  • Master of Public Management (MPM)

โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/niied หรือติดต่อ Admissions Office, KDi School of Public Policy and Management (263 Namsejong-ro, Sejong,30149, Republic of Korea) โทร. +82-44-550-1281 หรือ +82-44-550-1220 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ internationaladmissions@kdis.ac.kr