ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ พันเอก ซ็อง อู-ย็อง (Colonel Sung Woo -Young) อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ณ กรุงโซลและภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัวของอดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าร่วม