ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานแสดงศิลปะร่วมสมัย 2018 Korea Foundation Global Bridge II ในหัวข้อ “สบาย สบาย”  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานแสดงศิลปะร่วมสมัย 2018 Korea Foundation Global Bridge II ในหัวข้อ “สบาย สบาย”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และภริยา เข้าร่วมงานแสดงศิลปะร่วมสมัย 2018 Korea Foundation Global Bridge II ในหัวข้อ “สบาย สบาย” จัดโดยศูนย์ Korea Foundation และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural House) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และศูนย์ศิลปกรรมกรุงโซล (Seoul Arts Center)

งานแสดงศิลปะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแสดงภาพและผลงานทางศิลปะตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยของศิลปินชาวไทยและเกาหลีชั้นนำ จำนวน 8 คน โดยเน้นการแสดงออกที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยเฉพาะประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization)

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงานแสดงศิลปะดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมความเข้าใจด้านความคิด และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศด้วย