ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะประธาน Korea International Cooperation Agency (KOICA) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะประธาน Korea International Cooperation Agency (KOICA) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอี มี-คยอง (Lee Mi-kyung) ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ และแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้วย