ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : คณะข้าราชการและนักศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 (สายที่ 3) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : คณะข้าราชการและนักศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 (สายที่ 3) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 พันเอกเฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะข้าราชการและนักศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 (สายที่ 3) จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในโอกาสนี้ คณะข้าราชการและนักศึกษาได้มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกับสาธารณรัฐเกาหลีทั้งทางด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวางด้วย