ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กล่าวเปิดงาน TCEB's Roadshow in Korea 2018  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กล่าวเปิดงาน TCEB's Roadshow in Korea 2018

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เดินทางเข้าร่วมกล่าวเปิดงาน TCEB's Roadshow in Korea 2018 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้จัดขึ้นที่โรงแรม Intercontinental COEX กรุงโซล

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของไทย รวมทั้งชักจูงให้นักธุรกิจและหน่วยงานที่มีศักยภาพของสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาเลือกไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมและแสดงสินค้าในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น