ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานแสดงคอนเสิร์ต 2018 KF Friendship Concert เพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานแสดงคอนเสิร์ต 2018 KF Friendship Concert เพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมงานแสดงคอนเสิร์ต 2018 KF Friendship Concert ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับ Korea Foundation จัดขึ้น เพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยเชิญนายภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนชาวไทย มาแสดงร่วมกับวง Gaia Quartet ของสาธารณรัฐเกาหลี