ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ Crystal Ballroom โรงแรม Lotte กรุงโซล โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานฝ่ายไทย และนาย Park Joo-sun รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เป็นแขกเกียรติยศ

 

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรอบแขกผู้มีเกียรติ (Welcoming Remarks) ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนกว่า 600 คน ตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสการจัดงานวันชาติของไทย (Congratulatory Remarks) โดย นาย Park Joo-sun หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และนาย Park Joo-sun ได้ร่วมกันดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย