ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ Major General Michael A. Minihan เสนาธิการกองกำลังสหประชาชาติในสาธารณรัฐเกาหลี  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ Major General Michael A. Minihan เสนาธิการกองกำลังสหประชาชาติในสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ Major General Michael A. Minihan เสนาธิการกองกำลังสหประชาชาติในสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา เพื่อขอบคุณที่ให้การดูแลกำลังพลของสำนักงานนายทหารติดต่อของไทยประจำกองกำลังสหประชาชาติ ณ กรุงโซลและได้หารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป