ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโซล ร่วมแสดงความยินดีกับร้านชาตรามือสาขาแรกในเกาหลีใต้ News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโซล ร่วมแสดงความยินดีกับร้านชาตรามือสาขาแรกในเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโซล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายจอน ซัง ฮุน (Jeon Sang-hoon) CEO ของร้านชาตรามือสาขาแรกในเกาหลีใต้

 

ทั้งนี้ ร้านชาตรามือดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านซินซา กรุงโซล ที่อยู่ 824, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul (서울 강남구 논현로 824)