ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนางคิม ฮยอน-มี (Kim Hyun-mee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม (Ministry of Land, Infrastructure and Transport - MOLIT) ของสาธารณรัฐเกาหลี และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน (Memorandum of Cooperation in the Field of Road Transport: MOC) ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวง MOLIT โดยในโอกาสนี้ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมการหารือ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOC ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานการรับแรงกระแทกของแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพาราที่สถาบันวิจัยและและทดสอบยานยนต์สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Automobile Testing and Research Institute: KATRI) และศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการจราจร ด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Multi-Lane Free Flow: MLFF) และจุดบริการพักรถของ Korea Expressway Corporation (KEC) ด้วย