ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2563 News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงโซล และสำนักงานผู้ช่วยฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงโซล จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธาน และมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ มีบุคคลสำคัญด้านการทหาร ได้แก่ VADM Stuart Campbell Mayer, Deputy Commander, United Nations Command นาย Kim Nam Han, Director of Warfare and Environment Bureau, Pocheon City Hall และ RADM Sang Hun Lee, Director of Foreign Intelligence, Korea Defense Intelligence Agency