ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าพุทธรังษี จังหวัดคยองกี โดยมีประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานฯ จำนวนประมาณ 1,000 คน