ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าพุทธรังษีโซล จังหวัดคยองกี ได้แก่ (๑) กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม (๒) กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ (๓) กิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน