ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 จำนวน 59 คน นำโดยนายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ และนโยบายด้านคมนาคมของรัฐบาลเกาหลีใต้ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะด้วย