ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายปราบ ยุทธพิชัย (นักแสดง/ พิธีกร) และนายกองทัพ ยุทธพิชัย (จากรายการ Produce_x101 ปี 2562) พร้อมนายฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ ผู้จัดการของนายกองทัพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : นายปราบ ยุทธพิชัย (นักแสดง/ พิธีกร) และนายกองทัพ ยุทธพิชัย (จากรายการ Produce_x101 ปี 2562) พร้อมนายฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ ผู้จัดการของนายกองทัพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายปราบ ยุทธพิชัย (นักแสดง/ พิธีกร) และนายกองทัพ ยุทธพิชัย (จากรายการ Produce_x101 ปี 2562) พร้อมนายฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ ผู้จัดการของนายกองทัพฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พุทธศักราช 2562 ด้วย

ขอเรียนเชิญชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ