ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีเปิดร้านกาแฟดอยช้าง สาขาบูอัมดง News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีเปิดร้านกาแฟดอยช้าง สาขาบูอัมดง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี โนนศรีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโซล เข้าร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟดอยช้าง สาขาบูอัมดง (Doi Chaang Coffee in Buamdonng) ซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบของ “Flagship Cafe” ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับ Seoul Museum และ Seokpajeong Villa ในเขต Jongno กรุงโซล

ร้านกาแฟดอยช้างเริ่มเปิดให้บริการในเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 18 สาขา และจะเปิดให้บริการสาขาที่ 19 ที่นครปูซานภายในเดือนกรกฎาคมนี้