ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. (ตรงกับช่วงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยเปิดการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับการจัดพิธีฯ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้จัดให้ประชาชนได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วย