ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมงาน "My Amazing Thailand" ณ ASEAN Hall ชั้น 8 Press Center Building กรุงโซล News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมงาน "My Amazing Thailand" ณ ASEAN Hall ชั้น 8 Press Center Building กรุงโซล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Center) และ the Association of Thai Studies in Korea ภายใต้ Hankuk University of Foreign Studies จัด Youth Workshop หัวข้อ "My Amazing Thailand" เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2561 โดยจะจัด Youth Workshop ทุกบ่ายวันพุธ (เริ่ม 14.00 น) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย.2561 (1 ส.ค./ 8 ส.ค./ 22 ส.ค./28 ส.ค. และ 5 ก.ย. 2561 รวม 5 ครั้ง) ณ ASEAN Hall ชั้น 8 Press Center Building กรุงโซล Workshop จะเป็นโอกาสให้เยาวชนที่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีได้รู้จักอาเซียน และ ประเทศไทย รวมทั้ง จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการหนังสือไทย (Thai Book Exhibition) รวมทั้ง การเรียนรู้และสัมผัสศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมของไทย เช่น การลองแต่งชุดไทย การฝึกทำงานศิลปะ งานฝีมือไทย (Thai Handicrafts) รวมทั้ง ลองเล่นเครื่องดนตรีไทยด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วม Youth Workshop ดังกล่าว เข้าไปลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.aseankorea.org โดยในแต่ละ session ที่จะมีจัดขึ้น 5 ครั้ง จะรับผู้เข้าร่วมได้ครั้งละ 20 คน on the first come first serve basis.