ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันพ่อแห่งชาติ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรม Lotte Hotel Seoul (ที่ตั้ง: 30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul)

การแต่งกาย – ชุดไทยหรือชุดสุภาพ