ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเชิญประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดได้ทางหน้าเฟสบุคสถานเอกอัครราชทูตฯ