ข่าวประชาสัมพันธ์ : งาน ASEAN Week 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี และครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งาน ASEAN Week 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี และครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งศูนย์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี