ธุรกิจ

ธุรกิจที่น่าสนใจในตลาดเกาหลีใต้ : ผลไม้

ผลไม้สด แช่แข็งและแปรรูป

ปัจจุบัน มีผลไม้สด 6 ชนิดที่สามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ได้แก่ มะม่วง มังคุด สับปะรด กล้วย มะพร้าวอ่อน และทุเรียน ในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2554 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 15 เป็นประมาณ 10.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และผลักดันให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้สดประเภทอื่นมายังเกาหลีใต้เพิ่มเติม เช่น ส้มโอ