ธุรกิจ

Business Information Centre (BIC)

  • ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
    ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
    ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ช่องทางธุรกิจไทยในเกาหลีใต้ ประมวลและรวบรวมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
    12 ก.ย. 2556