• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 รายละเอียดที่ https://bit.ly/3dMNsan 

     

  • มาตรการใหม่ในการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดที่ https://bit.ly/39CgK8w

  • คนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ 24 ชม. ก่อนการเดินทาง รายละเอียดที่ https://bit.ly/2JtjGJG

  • เตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสาธารณรัฐเกาหลี: หากเป็นไข้ หรือมีการอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ตามข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ติดต่อขอคำปรึกษาที่หมายเลข 1339 หรือสถานีอนามัยใกล้สถานที่พัก ข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีที่ https://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp และ         http://www.cdc.go.kr/contents.es?mid=a30103000000  ตม. สาธารณรัฐเกาหลี เปิดบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอด 24 ชม. โดยสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)