ข้อมูลแขวงตอนใต้ของสปป.ลาว

ข้อมูลแขวงตอนใต้ของ สปป.ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต มีเขตอาณาดูแล 6 แขวงใต้ ของ สปป.ลาว ได้แก่

  • แขวงสะหวันนะเขต
  • แขวงจำปาสัก
  • แขวงคำม่วน
  • แขวงเซกอง
  • แขวงสาละวัน
  • แขวงอัดตะปือ