เกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

ติดต่อ (Contact)

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ที่ตั้ง:

ถนนหมายเลข 9 บ้านหัวเมืองเหนือ นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ที่อยู่ไปรษณีย์ไทย: ตู้ ปณ. 22 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์:     (856-41) 212-373
โทรสาร: (856-41) 212 370
E-mail:  thaiconsulate.svk@mfa.mail.go.th
เวลาทำการ: 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เปิดยื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 – 11.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เวลารับวีซ่า: 14.00 – 16.00 น. ในวันราชการถัดไป 

 


Royal Thai Consulate-General, Savannakhet

Address:

No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane City, Savannakhet Province, Lao PDR

Contact Address: P.O. Box 22 Muang District, Mukdahan, Thailand 49000
Telephone: (856-41) 212-373
Facsimile: (856-41) 212 370
E-mail:  thaiconsulate.svk@mfa.mail.go.th
Office Hours: 8.30 – 16.30 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays)
Visa Application Hours: 09.00 – 11.00 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays)
Visa Collection Hours: 14.00 – 16.00 hours on the next working day