กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต

          เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ฯ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ดร.อุปถัมม์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาด้านการประมงตามโครงการในพระราชดำริ นายสุลีพอน พิมมะจัก ผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายลาว คณะทำงานฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เข้าร่วม

          ที่ประชุมรับฟังผลการดำเนินโครงการศูนย์ฯ รวมทั้งกำหนดวันการจัดกิจกรรมเกษตรสัญจรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่บ้านส้มป่อย แขวงสะหวันนะเขต และการจัดกิจกรรมประจำปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ซึ่งเป็นวันก่อตั้งโครงการฯ นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนวทางการดำเนินการของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริงและยั่งยืน

*    *    *    *    *